GroenLinks start nieuwe jaar met discussie en borrel

Op zondag 2 januari is er door een twintigtal GroenLinksers gediscussieerd over de thema's "linkse c.q. progressieve samenwerking" en "hoe om te gaan met het populisme". Beide thema's zijn onderwerp van discussie op de Partijraad vergadering van 15 januari. Onze vertegenwoordigers in de partijraad (Roland van der Put en Maaike Lievegoed) wilden goed gevoed de discussie ingaan en konden de input van de leden dus goed gebruiken.

 

De Partijraad bestaat uit 80 vertegenwoordigers uit heel GroenLinks en is een discussieplatform dat richtingevende adviezen moet opleveren voor de partij. Zo wordt locale kennis benut om de Haagse en Brusselse GroenLinksers te voorzien van meningen en ideeën (en omgekeerd natuurlijk).
Voor de discussie over "hoe om te gaan met het populisme" zal de Almeerse inbreng gericht zijn op het werken vanuit je eigen kracht. Laat je niet meenemen in de populistische (vaak emotionele) standpunten. Maak de discussie concreet en vraag door op de standpunten of hoe men deze denkt te concretiseren. Spreek andere personen er op aan als ze in hun populistische gedrag groeperingen of individuen uit onze maatschappij kwetsen en laat duidelijk merken dat wij als GroenLinks dat niet dulden.
Wat betreft de "linkse c.q. progressieve samenwerking" ziet de Almeerse afdeling fuseren met andere partijen niet als doel. Samenwerking in de vorm van het verder uitbouwen van lijstverbindingen, het gezamenlijk uitwerken van standpunten voorafgaand aan de verkiezingen en natuurlijk samenwerking na de verkiezingen worden toegejuicht.
Het elkaar opzoeken en samen de coalitie of oppositie vormen zal een sterker progessief geluid geven met behoud van de eigen signaturen van de partijen dan een fusie. Fusie zal in de ogen van de aanwezigen in de meeste gevallen tot een afzwakking van standpunten en tot een afname van de aanhang kunnen leiden.
Na de discussie was er dan de nieuwjaarsborrel. Ruim 30 leden hebben met elkaar geluisterd naar de toespraak van fractievoorzitter Ruud Pet. We hebben ook de twee Almeerse kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen ontmoet. Het was een mooie en gezellige start van het nieuwe jaar!