Op 25 januari jl. heeft wethouder Bosch haar vertrek uit het college aangekondigd. Aansluitend heeft de ChristenUnie aangekondigd uit de coalitie te stappen. Namens de overblijvende coalitie partijen heeft  mevrouw van Hilten een korte verklaring afgelegd over de ontstane situatie. Daarna is er kort gesproken over het vervolg van de bespreking en is de raad tot de conclusie gekomen dat het past om de tijd te nemen voor reflectie. 

Met het verzoek tot debat nemen GroenLinks, PvdA en Bij1 het initiatief tot een vervolgbespreking. De partijen willen tijdens het debat duidelijkheid van de resterende coalitiepartijen over het vertrek van wethouder Bosch en de ChristenUnie uit de coalitie. De coalitie heeft nu geen meerderheid meer in de raad en dat creëert een nieuwe werkelijkheid in de Raad van Almere. Daarom verzoeken GroenLinks, PvdA en Bij1 tot een extra raadsvergadering om hier in alle rust en ruimte met elkaar over te kunnen spreken. 

GroenLinks, PvdA en Bij1 willen hierbij van de resterende coalitiepartijen antwoord op een aantal vragen. Zo sprak wethouder Bosch in haar afscheid over een verschil van mening over bestuursstijl en onveiligheid in de samenwerking. Graag zouden de partijen daar de mening van de (ex)-coalitiepartijen over willen vernemen. Bovendien heeft de raad op 21 december jl. In een motie het college opgedragen om vóór 31 januari met een volledig uitgewerkt voorstel te komen over de toekomst en aanpak van de jeugdhulp. Nu is de vraag hoe de resterende coalitiepartijen deze opdracht zien en hoe de wijze van uitvoering zich nu verder zal ontwikkelen? Tenslotte willen GroenLinks, PvdA en Bij1 debatteren over de vraag wat het vertrek van de ChristenUnie betekent voor de coalitie, welke stappen er worden gezet en hoe de raad hierin betrokken wordt.