Als partij geloven we in de democratie, ook al vinden we dat de besluitvorming vaak beter kan. We vinden het belangrijk dat betrokkenen invloed hebben op beleid en in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. We zoeken ook naar manieren om meer mensen te betrekken bij besluitvorming, ook die mensen die niet zo snel hun mond open trekken met hun mening. We houden er ook niet van om mensen of partijen af te branden die een ander standpunt hebben dan wij. We zullen altijd het gesprek aangaan met iedereen. Bij het huis aan huizen en in debatten.

Soms is samenwerking in de politiek niet of nauwelijks mogelijk. Bijvoorbeeld met partijen die uitgaan van wantrouwen of die groepen mensen uitsluiten of minder rechten willen geven, zoals PVV en Forum voor Democratie. Met deze partijen zullen we nooit in een coalitie gaan zitten. Een enkele keer vinden we elkaar wel in standpunten over bijvoorbeeld de zorg of dierenwelzijn. Dan steunen we elkaars voorstellen, meestal samen met andere partijen.

GroenLinks is ambitieus, maar ook realistisch. Dat betekent altijd opnieuw afwegen wat het zwaarste weegt. Wij willen een groene stad en stukjes natuur in de wijken, maar we willen ook woningen voor mensen die al jaren wachten op een woning. We willen niet zomaar bomen kappen, maar soms moet je kiezen voor veiligheid en een betaalbare aanpak. Je hebt dan niets aan algemene standpunten, maar zal steeds opnieuw een afweging moeten maken.
En als de overgrote meerderheid van de raad graag een Floriade in de stad wil hebben, doen we mee, maar dan wel met een ambitieus programma gericht op biodiversiteit, circulaire economie en het scheppen van banen. Dan zet je in de politiek de schouders eronder en probeer je er iets moois van te maken, ook al zit het niet altijd mee. Zo'n groot evenement is gebaat bij kritische volgen van wat er gebeurt, maar heeft er niets aan als je zo'n evenement al van te voren gaat afbreken om aan te tonen dat je altijd al gezegd hebt dat de Floriade een slecht idee was. Dat verantwoordelijkheid nemen niet altijd gemakkelijk is, is wel duidelijk geworden in de afgelopen tijd. 

We hebben de afgelopen jaren in de coalitie gezeten. Dat was vaak niet makkelijk en heel hard werken om op goede voet met iedereen te blijven, zowel in de coalitie als de oppositie. We hebben ervan geleerd, bijvoorbeeld dat je wel mooie ambities in je programma kunt benoemen, maar dat je ook de gelegenheid moet krijgen om deze uit te voeren. Het is niet vanzelfsprekend dat we de volgende keer weer meedoen in de coalitie. Dat hangt af van de samenwerking met andere partijen, de visie op wat er moet gebeuren en de invloed die we hebben op een gezamenlijke programma. Het zijn dus spannende tijden, ook na de verkiezingen van 16 maart.