Elke jaarwisseling zorgt vuurwerk voor veel ongelukken en overlast voor mensen, dieren en het milieu. Vorige jaarwisseling belandden in Nederland bijna 800 mensen op een spoedeisende hulp of huisartsenpost door een ongeluk met vuurwerk. Honden en katten raken vermist nadat ze schrikken van de knallen. Verder zorgt vuurwerk voor veel zwerfafval op de grond; bekend zijn de roodbezaaide straten op nieuwjaarsdag. Door de extra uitstoot van fijnstof raakt ook de lucht vervuild.

Het geplande verbod is onderdeel van een meerjarenplan. Naast het verbod vragen GroenLinks en de andere indieners het college om ideeën voor alternatieve vieringen van oud en nieuw. Ook zien ze graag aandacht voor communicatie, een ontmoedigingsbeleid, handhaving en een tussentijdse evaluatie. Donderdag 8 december wordt de motie besproken in de gemeenteraad. Raadslid Albert Waninge: ‘Hopelijk krijgen we de rest van de raad mee voor dit voorstel. Dit verbod kan een hoop ongelukken en natuurschade voorkomen. Zo wordt de jaarwisseling een feest voor iedereen.’