Deze motie wijst op de gevaren voor het karakter van Oosterwold die het grootschalig ontwikkelen van woningbouw met zich mee brengt. De aangenomen motie roept het college op om toe te zien dat in Oosterwold de initiatiefnemer ook de eindegebruiker is.

Het gevaar van het ontwikkelen van grootschalige projecten is dat de bewoners niet meer de binding hebben met het gebied zoals dat bedoeld is. Bewoners uit Oosterwold hebben zelf een grote mate van verantwoordelijkheid voor hun kavel. Zo moeten ze zelf het kavel bouwrijp maken en voorzieningen treffen voor bijvoorbeeld de electriciteit en afwatering. Samen met andere bewoners moeten de wegen worden aangelegd en beheerd. Ook staat er in de voorwaarde dat een groot deel van je kavel gevuld moet worden met stadslandbouw. Een grote verantwoordelijkheid die ervoor zorgt dat bewoners erg verbonden zijn met het gebied en Oosterwold een zeer uniek karakter heeft.

Bij plannen voor grootschale woningbouw, zoals ingediend door projectonwikkelaar Vastbouw, lijkt er voorbij te worden gegaan aan de voorwaarden die dit unieke karakter waarborgen en lijkt het college geen uitvoer te geven aan de eerder aangenomen motie.

We willen daarom opnieuw in gesprek met het college en andere raadsleden over hoe zij aankijken tegen deze nieuwe ontwikkelingen, wij zijn in ieder geval geen voorstander van massale woningbouw in Oosterwold. Wij willen het unieke karakter van deze wijk behouden.