Een mooie kerst en een energiek 2019!

De feestdagen staan weer voor de deur. Iedereen zal daarbij een ander beeld hebben. Voor sommigen betekent kerstmis niets of is het vooral een vreet- en koopfestijn. Voor anderen is kerst een lichtje in de duisternis, samen zijn, gezelligheid, hoop op een betere wereld.

Ook het nieuwe jaar roept van alles op. De opgaven voor de toekomst zijn niet simpel. Klimaatverandering, ongelijkheid, grote groepen mensen op de vlucht. Ze vragen om fundamentele verandering, want grote problemen kun je niet een beetje oplossen.

Als GroenLinksers weten we welke richting we op willen met de wereld. Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daar hebben we anderen bij nodig, een lange adem en een flinke dosis idealisme, gecombineerd met een praktische en open blik.

Het is fijn dat we gegroeid zijn, dat de invloed van GroenLinks in gemeenten is toegenomen. We zijn ook trots op wat er het afgelopen  jaar in Almere is bereikt: vier zetels in de raad, een plek in de coalitie.  We hebben een actieve campagne gevoerd waarvoor veel mensen zich hebben ingezet en die nog steeds doorgaat. Er waren thema-avonden over circulaire economie, bomen, samenleven in Almere en basisinkomen. We hebben het ombudsteam RoodGroen van de grond getild, samen met de PvdA.  Er was de cursus Zin in GroenLinks en de excursie in Oosterwold.

Als bestuur vinden we het belangrijk dat jullie je verbonden voelen met de afdeling. Dat je je kunt herkennen in de standpunten die de fractie uitdraagt en dat je ook je eigen kennis en ervaring kunt inbrengen.
Ook in 2019 willen we weer ALV’s en thema-avonden organiseren, met denktanksessies en excursies. En de campagnecommissie zal van het Huis aan Huizen weer een feestje maken.  We gaan eraan werken dat de groei van GroenLinks doorgaat in het nieuwe jaar, als we gaan stemmen voor de Provinciale Staten en daarmee voor de Eerste Kamer. En daarna als we stemmen voor Europa. Daar hebben we iedereen bij nodig. Zo kunnen we met elkaar de wereld een beetje mooier maken.

Fijne feestdagen!

Namens het bestuur van GroenLinks Almere
Margriet van Galen