In het plan wordt voor het zuidelijke deel fasegewijze uitdunning voorgesteld: naar verwachting zal zeker de helft van de abelen aan de dreef nog 40 jaar kunnen blijven staan. In die 40 jaar kunnen de iepen, waarmee de andere helft nu zal worden vervangen, uitgroeien tot noemenswaardige bomen zodat, ook als de overblijvende abelen over 40 jaar verwijderd moeten worden, er geen kale Westerdreef ontstaat. Dit is volgens ons een goede aanpak: los van dat hiermee een onveilige situatie wordt aangepakt, lijkt ons dit ook een goede manier om te voorkomen dat de Westerdreef over 40 jaar alsnog helemaal kaalgeslagen moet worden.

In het plan van het college moeten de 137 abelen aan de noordelijke Westerdreef echter allemaal in één keer wijken, omdat daar de meeste onveilige bomen staan. Omwonenden hebben ook voor dit deel hun voorkeur uitgesproken voor een fasegewijze uitdunning toe te passen, maar het college stelt dat er zoveel bomen gekapt zouden moeten worden dat er dan “een onsamenhangend geheel” zou overblijven dat “niet langer volstaat als een boomhoofdstructuur met bijpassende landschappelijke kwaliteiten...”. De wens om alle bomen langs dit stuk, ook de sterkere bomen, in één keer te kappen is dus blijkbaar vooral ingegeven door overwegingen over wat mooi is en wat niet. Hier zou niet de gemeente maar de omwonenden het laatste woord in moeten hebben. GroenLinks betreurt dit deel van het raadsvoorstel dan ook ten zeerste.

Echter, wij kunnen evenmin meegaan met de alternatieve oplossingen die de Partij voor de Dieren en de SP hebben voorgesteld. Het snoeien in plaats van kappen van de bomen biedt alleen maar een oplossing voor de korte termijn, en zorgt er voor dat de bomen kunnen inrotten en daardoor een nog kortere levensduur krijgen. Bovendien kost dit plan naar schatting €22.500 per jaar. Ook het plan om bij het terugplanten voor een zwaardere maat bomen te kiezen valt bij ons in slechte aarde: niet alleen kost dit eveneens fors meer geld, maar grotere bomen hebben een zeer negatief effect op de ondergroei in het gebied, en het vervoer van deze bomen zorgt ook nog eens voor meer CO2-uitstoot. Het plan van onze collega-partijen om een meer diverse mix aan bomen terug te planten kan daarentegen wel op steun van onze kant rekenen: dit zal een positieve bijdrage leveren aan de weerbaarheid en het landschappelijke karakter van de Westerdreef.

Ondanks onze kritiek vindt GroenLinks dat het raadsvoorstel in de huidige vorm een veel betere afweging maakt tussen veiligheid en behoud van het groene karakter. Bij de discussie over dit onderwerp zijn meermaals vraagtekens gezet bij de veiligheidsmarge. Hoewel de berekening van risico’s een wetenschappelijke aangelegenheid is, is de vraag hoeveel risico we accepteren ten gunste van andere belangen inderdaad bij uitstek een politiek vraagstuk. De politiek in een democratische rechtstaat heeft echter niet alles voor het zeggen: de rechter heeft in ons land ook een mening over veiligheid en laat de discussie niet alleen over aan de politiek. Daar moeten we het mee doen.

- Albert Waninge, fractieassistent GroenLinks Almere

Foto: Omroep Flevoland