Foto Alfred Draijer

Bestuur GroenLinks Almere heeft een nieuwe voorzitter!

Dinsdag 18 november hebben de leden aanwezig op de algeme leden vergadering unaniem Alfred Draijer gekozen tot nieuwe voorzitter van het bestuur van GroenLinks Almere.

IJsbrand Zwart droeg middels het geven van een echte 'voorzitters hamer'  het voorzitterschapvan het bestuur over aan Alfred Draijer.

Onder IJsbrand zijn leiding is het contact tussen het bestuur en de fractie de afgelopen jaren geintensiveerd en zijn ook de leden meer betrokken bij het werk van de fractie. Ook heeft hij zich onder andere enorm ingezet tijdens de verkiezingen in de programma- en de kandidatencommissie. Gelukkig heeft hij aangegeven dat wij ook in de toekomst een beroep op hem mogen doen.

Alfred gaf als dank en herinnering aan IJsbrand symboliek dezelfde hamer. Alfred Draijer is een ervaren persoon die al geruime tijd de politiek in Almere met veel interesse volgt. Hij wil zich de komende tijd gaan inzetten voor een beter contact tussen bestuur en leden om zo de afdeling sterker en groter te maken. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes!

DIt is overigens niet het enige nieuwtje uit het bestuur. Bibiche Horn heeft officieel afscheid genomen als bestuurslid omdat zij is verhuist naar Amsterdam. De leden hebben Peter Winnink unaniem gekozen als nieuwe secretaris. Ook hem wensen wij veel succes met zijn nieuwe functie in het bestuur.