Almere Deze Week: "Bezuiniging op Stad en Natuur teruggedraaid"

Willy-Anne sprak namens de coalitie in Almere Deze Week van 10 mei over het amendement dat door GroenLinks Almere is opgesteld om de bezuiniging op Stad en Natuur terug te draaien

“De vijf ton die we uit de taak van Stad&Natuur zouden halen, was bedoeld om in te zetten voor verduurzaming van Almere. We hebben nu een ton gevonden in het potje voor Onderhoud en Beheer en vier ton door de jaarlijkse storting in het fonds wijkontwikkeling te verlagen. Het gaat om geld waar nog geen bestemming voor was. Daarbij is afgesproken met Stad&Natuur dat de organisatie zich meer met verduurzaming gaat bezighouden en haar taakveld verruimt naar groen, gezond en duurzaamheid. Dit kan bijvoorbeeld met scholenprojecten waarbij ook ouders betrokken kunnen worden.”

Het gehele artikel erover is de link hieronder te vinden.