Donderdag 31 oktober 2019 stemde de gemeenteraad tegen de motie van GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, PvdA, SP en fractie Buyatui om in Almere over te gaan tot een ‘Ja/Ja’ sticker, zoals inmiddels in veel gemeenten in Nederland is ingevoerd.

Waarom een ‘ja/ja’ sticker?
Nu krijgt iedereen die geen sticker op de brievenbus heeft, ongevraagd gemiddeld 35 folders en huis-aan-huisbladen per week in de bus. Willen zij dat niet, dan moeten ze een ‘nee/nee' sticker op de brievenbus plakken. Almeerders zonder brievenbussticker ontvangen zo gemiddeld totaal 68 kg per jaar! Een groot deel daarvan komt terug via inzameling oud papier. Stel je voor: 68 kg per huishouden per jaar wordt dus voor niets gedrukt en voor niets verspreid om uiteindelijk ongelezen bij het oud papier te belanden. In deze tijd waar wordt gezocht naar milieubesparende maatregelen ligt dus een regeling om dit tegen te gaan voor de hand. Zou je zeggen.

Baas over eigen brievenbus?
Tegenstanders voerden tijdens het debat over de motie vol verve aan ‘baas over eigen brievenbus’ te willen blijven. Bijzonder dat dit als tegenargument werd gebruikt, want juist in het voorstel van GroenLinks kan iedereen die wel drukwerk en/of huis-aan-huisbladen wil ontvangen dat door middel van een sticker aangeven (ja/ja, ja/nee). Maatwerk dus. Brievenbussen zonder sticker ontvangen dan niets. Bovendien vindt GroenLinks het erg bijzonder dat mensen die milieubewust zijn, in de huidige situatie worden gedwongen daarin actie te ondernemen en een sticker moeten plakken. Met een ja/ja regeling wordt de actie bij diegene neergelegd die wel folders wil ontvangen. Waarmee dus tonnen papier wordt bespaard.

En de ondernemers dan?
Een tegenstander van de ja/jasticker voerde aan dat ondernemers hiervan de dupe zijn en klanten verliezen. Onzin. Deze ondernemers zijn erbij gebaat dat hun folders ook daadwerkelijk worden gelezen. De ja/ja-sticker garandeert dat hun folders alleen bij mensen terecht komen die daarin ook geinteresseerd zijn. Dat scheelt hen productiekosten en ze werken klantgericht. Het argument dat 1/3 van deze folders wel zorgt voor klanten, is wat GroenLinks betreft niet hard te maken en in Almere nooit onderzocht, terwijl er ongetwijfeld veel ergernis is door ongewenst drukwerk.

In deze tijd waarop steeds meer verantwoorde ondernemers overgaan tot milieubesparende maatregelen zouden ondernemers juist blij moeten zijn met een ja/ja-sticker.

Wij zijn zeer teleurgesteld dat de motie het niet heeft gehaald. Wat ons betreft is dit niet van de agenda!

- Joske Galiart, raadslid GroenLinks Almere