Algemene ledenvergadering aanstaande dinsdag 10 november

Beste GroenLinksers,

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering 10 november 2015 om 20.00uur

Pas op, deze keer niet op onze normale locatie(!) maar in Buurtcentrum Kolkzicht, Klokkeluiderstraat 57 1315 EE, Almere stad (Stad centrum).

We hopen jullie allen te mogen begroeten

Namens het bestuur,

Alfred Draijer
Voorzitter 

Agenda

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Notulen vorige ALV (deze zijn hier te lezen)
 3. Mededelingen
 4. Samenstelling bestuur
  1. Kandidaatstelling Annemarie Westhoff voor functie campagneleider
  2. Kandidaatstelling Ed Kruithof voor de functie algemeen bestuurslid
 5. Eerste voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 21- maart 2018. Uitnodiging voor kandidaat fractieleden om al mee te lopen met de fractie
 6. Mededelingen uit de fractie
 7. Rondvraag
 8. Pauze
 9. Presentatie over gemeentelijk vluchtelingenbeleid (verzorgd door de fractie)
 10. Afsluiting (22.00 uur)