Algemene beschouwingen: Achteraf

Naar aanleiding van de algemene beschouwingen en de door het college gepresenteerde begroting 2019 zal GroenLinks Almere bij de eerstvolgende politieke markt op 1 november een aantal moties indienen.

Ten eerste zullen wij een onderwerp aankaarten waarover wij veel horen tijdens onze huis-aan-huisbezoeken: het groenonderhoud in de stad. Inwoners begrijpen er vaak niets meer van: er wordt gemaaid, terwijl het gras er verdord bij ligt, bloemenlinten worden weggemaaid, heggen worden wel of juist niet gesnoeid, enzovoorts. In de begroting 2019 is geld vrijgemaakt voor achterstallig onderhoud. GroenLinks heeft samen met D66 een motie ingediend, waarin wij oproepen om in overleg met de inwoners het groenonderhoud te verbeteren en deskundig uit te laten voeren. Nu wordt er nog vaak uitbesteed aan de goedkoopste aannemer.

Onze tweede motie gaat over de OV-verbinding tussen Almere en Utrecht. Met het wegvallen van de directe busverbinding Almere-De Uithof, ontbreekt het aan een goede OV-verbinding tussen deze twee steden. Wij hebben een motie ingediend, waarin wij het college oproepen om actief te lobbyen voor het verbeteren van het openbaar vervoer tussen Almere en Utrecht. Tijdens de bespreking van de motie zullen wij ook de collegafracties oproepen de lobby te ondersteunen bij hun fracties in Utrecht.

Tenslotte roepen wij in een motie het college op om meer financiƫle ruimte te creƫren voor de programmalijn Energy on Upcycling. Almere heeft wat duurzaamheid betreft een inhaalslag te maken: de laatste wijken in Almere Haven moeten zo snel mogelijk van het gas af worden gehaald, de stad moet afvalloos worden door al haar grondstoffen te hergebruiken, en in 2022 moet Almere volledig energieneutraal zijn. Dit alles vraagt om een grote investering, die volgens GroenLinks Almere moet komen uit de momenteel onbestede vrije middelen van het Fonds Verstedelijking Almere.