Ik heb een moeilijk besluit moeten nemen. Werk in het onderwijs en raadslidmaatschap zijn niet meer te combineren. Ik heb het geprobeerd, maar het gaat niet. Gisteren heb ik mijn ontslagbrief ingediend. Deze is hier te lezen.

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad, de gemeenteraad, inwoners van Almere Van Jessica Kips, raadslid GroenLinks Betreft: ontslag   Almere,  28 oktober 2019   Geachte voorzitter van de raad, raadsleden en inwoners van Almere, Met deze brief wil ik mijn ontslag indienen als gemeenteraadslid per 15 november 2019. Ik ben in 2014 voor het eerst verkozen als raadslid en in 2018 met voorkeursstemmen herkozen. Ik heb mij in deze periode met veel enthousiasme ingezet voor Almere. In 2014 heb ik bewust gekozen om minder te gaan werken om genoeg tijd voor het raadswerk te hebben. Dat is dan ook grotendeels gelukt. In januari 2019 ben ik echter overgestapt van het Voortgezet Onderwijs naar het Primair Onderwijs. Door deze overstap ben ik genoodzaakt (veel) meer tijd en aandacht aan mijn werk te besteden. Hierdoor komt de tijd en aandacht die ik voor het raadswerk heb in het gedrang. Ik merk dat ik veel minder in de gelegenheid ben bezoeken in de stad af te leggen, minder tijd heb om mij te verdiepen in onderwerpen en minder tijd heb om zelf onderwerpen aan te dragen. Politiek is een serieuze zaak die deze aandacht wel verdient. Echter, het onderwijs is óók een serieuze zaak. Ik kan deze twee zaken niet naast elkaar op een voldoende wijze uitvoeren. Na lang overwegen heb ik de beslissing genomen voor het onderwijs te kiezen. Dit is het gebied waar ik op dit moment het beste tot mijn recht kom en waar ook een groot maatschappelijk belang ligt.  Ik realiseer mij dat in 2018 een aantal mensen specifiek op mij gestemd heeft. Ik kan mij voorstellen dat zij teleurgesteld zijn door deze stap. Echter, als ik iets niet goed genoeg kan doen, is hun mandaat naar mijn mening in betere handen bij een opvolger die deze tijd en aandacht wel heeft. Ik wil iedereen danken voor de samenwerking, voor de plezierige contacten en voor het vertrouwen dat ik gekregen heb.   Vriendelijke groet,

Jessica Kips