VOORDRACHT KANDIDATENCOMMISSIE:

Vincent is een goede en kritische spreker met een groot netwerk, vooral bij mensen met een beperking. Hij heeft nog weinig politieke ervaring, maar wil zich deze wel eigen maken.

BIOGRAFIE:

Als maatschappelijk geëngageerde medelander en gecertificeerde ervaringsdeskundige wil ik me nuttig maken voor onze SAMENleving. Ik ben VN ambassadeur inclusie, doe projecten voor het ministerie van VWS en ben Onafhankelijk Cliënt Ondersteuner, waardoor ik mijn ervaringen als rolstoelafhankelijke “patiënt” met een visuele beperking en hersenletsel kan 14 gebruiken om andere mensen met een beperking te helpen.