VOORDRACHT KANDIDATENCOMMISSIE:

Esther is nu al vicevoorzitter en vervult met haar politieke ervaring een belangrijke rol voor de fractie. Zij heeft een weloverwogen en duidelijke inbreng en heeft veel kennis van het sociaal domein. De laatste jaren is zij een boegbeeld geworden voor mensen met een beperking.

BIOGRAFIE:

Als echte Brabantse ben ik mij in de laatste 15 jaar een echte Almeerse gaan voelen. Samen met mijn man en twee kinderen zijn we hier echt op onze plek. Ik kijk in de raad kritisch naar wat gebeurt in onze stad maar doe dit altijd vanuit een positieve (levens)houding. Mijn politieke kennis is breed, maar zit vooral op grote dossiers in het sociaal domein zoals welzijn, jeugdhulp en de WMO. Als speerpunt heb ik de inclusieve samenleving. Allemaal onderwerpen die veel omvattend zijn en een lange adem vragen.