Een verkiezingsprogramma is een document waarin we naar de toekomst kijken. De toekomst die we samen willen realiseren. Hoewel de pandemie veel heeft veranderd, blijven onze kernwaarden overeind staan. In dit partijprogramma benoemen we wat we als GroenLinks het belangrijkste vinden. Dat Almere een groene en sociale stad is, waar iedereen vrij is om zichzelf te zijn. Een stad, gericht op de toekomst.

We hebben daarom zes speerpunten in ons verkiezingsprogramma:

1. Huisvesting – een dak boven je hoofd is een grondrecht

Wonen speelt een belangrijke rol in de verandering naar een duurzame samenleving. Dat betekent dat het oplossen van het woningtekort niet zorgt voor hogere CO2-uitstoot en niet ten koste gaat van onze natuur.  Bij het bouwen van nieuwe woningen en wijken doen we dit energieneutraal, circulair en aangepast aan de klimaateisen.

WAT ER MOET GEBEUREN

 1. Er komen voor 2027,  verspreid over de stad 2000 extra sociale huurwoningen bij, bovenop de   nu al geplande sociale huurwoningen.
 2. We zorgen naast sociale huurwoningen ook voor woningen voor het  middensegment en  studenten.

2. Zorg en Welzijn – de mens staat centraal bij het verlenen van zorg

We verminderen het aantal  zorgaanbieders met een contract en stellen samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgprofessionals voorop. Niet de laagste prijs maar de hoogste kwaliteit moet leidend zijn.

WAT ER MOET GEBEUREN

 1. Wij willen samenwerking tussen zorgaanbieders met kwaliteit als uitgangspunt, in plaats van   concurrentie op basis van prijs. Onderaannemers in de zorg krijgen de vergoeding voor de zorg   die ze leveren en waar ze recht op hebben. Ze worden niet het slachtoffer van afspraken tussen   de grote Instanties en de gemeente. 
 2. Almere heeft een groot netwerk van mensen en organisaties die opkomen voor de belangen   van groepen Almeerders. Er moet een betere samenwerking komen tussen deze mensen/organisaties zodat zij een sterker geluid kunnen laten horen,  en daarmee meer invloed    hebben op het beleid en de uitvoering.

3. Gelijke kansen – eerlijke kansen beginnen met een goede start in het leven

Eerlijke kansen beginnen met een goede start in het leven. Iedereen verdient een goede start, in een gezonde omgeving en met onderwijs dat achterstanden wegwerkt en talenten ontwikkelt.

WAT ER MOET GEBEUREN

 1. Wij tolereren geen racisme en discriminatie.
 2. Er komt meer aandacht voor de culturele diversiteit , verschillen, van onze stad en de gedeelde geschiedenis   van alle Almeerders. 

4. Klimaat en Duurzaamheid – wachten kan niet meer, de klimaatcrisis vraagt al onze aandacht

De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking. Wachten kan niet meer: de toekomst wordt bepaald door wat je vandaag doet, we moeten nú de handen uit de mouwen steken.

WAT ER MOET GEBEUREN

 1. We maken duidelijke afspraken over hoeveel energie we in de komende jaren willen  opwekken en besparen.
 2. Inwoners met een kleine beurs worden koplopers in energiebesparing. Van energiecoaches   krijgen zij gratis advies en hulpmiddelen (tochtstrippen, ledlampen, radiatorfolie etc.). Door mensen zonder baan tot energiecoach op te leiden vangen we drie vliegen in één klap: mensen   verbruiken minder energie, de energierekening gaat omlaag én de werkloosheid loopt terug.

5. Groen en Leefomgeving – voldoende groen en natuur zijn onmisbaar

Een van de mooiste kenmerken van Almere is het overal aanwezige groen en water. Wonen in Almere betekent wonen dichtbij bossen, parken en water om in en bij te ontspannen. Groen om te gebruiken maar ook groen dat we moeten beschermen. GroenLinks komt op voor mens, natuur, planten en dieren.

WAT ER MOET GEBEUREN

 1. Elke aanpassing in de openbare ruimte moet onze gemeente óók groener maken. We gaan daarom samen met bewoners, verenigingen en bedrijven aan de slag met het zo goed en groen mogelijk inrichten van hun woonomgeving. 
 2. We maken samen met bewoners en ondernemers een programma om zwerfafval   tegen te gaan. 

6. Stadsontwikkeling  – samen met de Almeerders

Almere ontwikkelt zich in rap tempo. In Almere Poort, Nobelhorst en Oosterwold wordt volop gebouwd. Ook de nieuwe wijk Hortus zal na de Floriade ruimte bieden aan vele woningzoekenden.  Daarbij komt ook de start van Almere Pampus steeds dichterbij. De bouw van al deze woningen is nodig om het enorme tekort aan woningen op te vangen. GroenLinks vindt het belangrijk dat we niet alleen aandacht hebben voor de nieuwe stad, maar ook de bestaande stad blijven ontwikkelen.

WAT ER MOET GEBEUREN

 1. We willen een groene, autoluwe wijk op de plek van de Floriade met 30% sociale woningbouw. 
 2. We willen ook na de Floriade de komst van vernieuwende op duurzaamheid gerichte bedrijven blijven stimuleren.