Werk

Werkgelegenheid

Wij vinden het belangrijk dat Almere een aantrekkelijke stad is. Voor de huidige inwoners, voor haar toekomstige bewoners, de jeugd, en tenslotte ook voor mensen van buiten. Een stad die aantrekkelijk is voor verschillende groepen mensen, die jongeren in haar stad houdt en genoeg aantrekkelijke voorzieningen heeft, trekt werkgelegenheid aan. Dit vraagt om een investering van de gemeente in sport, groen en cultuur, in aantrekkelijke woningen en wijken.

Almere heeft één van de hoogste aantallen zzp’ers van Nederland. Zzp’ers willen zelfstandig werken maar missen veelal een plek dichtbij waar dat kan. Wij willen dat de gemeente hen actief ondersteunt en faciliteert. De gemeente kan bijvoorbeeld ervoor zorgen, dat zzp’ers voor lage tarieven ruimtes in leegstaande bedrijfspanden,kantoren en scholen kunnen huren.

In Almere wonen relatief veel mensen met een lage opleiding en hebben ook vrij veel mensen geen werk, omdat hun scholing en ervaring niet aansluit bij het werk dat aanwezig is. We willen laagopgeleide mensen weer kansen geven. Daarom moet er geïnvesteerdworden in banen in bijvoorbeeld woningonderhoud, schoonmaak en beheer van  gebouwen. Dat zijn bij voorkeur leer-werkbanen, waarin mensen door ervaring enbijscholing ook een beroepskwalificatie kunnen opdoen.

Inzetten op energiebesparing en duurzame energie levert veel nieuw werk op. De omschakeling naar een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemersen bedrijven. GroenLinks wil deze overgang faciliteren: groene en innovatieve koplopers alle kansen bieden
  • GroenLinks wil investeren in een aantrekkelijke stad, met genoeg voorzieningen en groen;
  • GroenLinks wil dat Almere duurzame en ecologisch innovatieve bedrijven aantrekt;
  • GroenLinks wil investeren in werkgelegenheid voor mensen met weinig opleiding;