GroenLinks vindt het belangrijk dat iedere bewoner van Almere een goed passende woning heeft. Dit betekent ook dat wanneer woningen niet passend meer zijn, bewoners kunnen verhuizen.

GroenLinks zet zich daarom in voor betaalbare woningen in alle wijken. We willen dat er in alle wijken van Almere ruimte is voor zowel sociale woningbouw als koopwoningen. Dat betekent dat we onder andere minimaal 30% sociale woningbouw willen in alle nieuwbouwwijken. Er moeten hiervoor afspraken worden gemaakt met de woningbouwverenigingen over woningen voor verschillende doelgroepen en over investeringen in duurzaamheid.

Met marktpartijen willen we afspraken maken over huurwoningen in het middensegment en betaalbare koopwoningen. We willen alle partijen aanzetten tot hoge duurzaamheidsprestaties.

De gemeente Almere heeft besloten dat er geen nieuwe woningen met gasaansluitingen komen in Almere. Dit in aanloop naar het verduurzamen van de elektriciteitsproductie. GroenLinks staat achter dit beleid. Verder willen wij dat bij het ontwerp van nieuwe wijken rekening wordt gehouden met het gebruik van zonne-energie. Door woningen op het zuiden te oriënteren kan de opbrengst van zonnepanelen geoptimaliseerd worden en ook gebruik worden gemaakt van invallend zonlicht, met name in de winter.

GroenLinks wil voorkomen dat er in het groen van Almere gebouwd wordt. We snappen dat Almere meer woningen nodig heeft maar bouwen in het groen van bestaande wijken vinden wij niet wenselijk. Het belang van een groene omgeving is erg groot voor een gezonde lucht en voor ons welzijn. GroenLinks vindt het jammer dat het openbaar groen in onze stad niet evenredig verdeeld is over de wijken. Het mag niet uitmaken in welke wijk je woont.

Wanneer er aan het groen in de wijk wordt gewerkt willen dat hierover goed gecommuniceerd wordt met de bewoners en afspraken blijvend worden nagekomen.
 

  • GroenLinks wil dat er met woningbouwverenigingen prestatieafspraken worden gemaakt over woningen voor verschillende doelgroepen en over investeringen in duurzaamheid
  • GroenLinks wil betaalbare woningen in alle wijken