Ik geloof in een samenleving waarin niemand achtergesteld wordt. Iedereen verdient gelijke kansen en respect, en ik wil dolgraag mijn steentje bijdragen om dat te realiseren. Ik ben vastbesloten om niet aan de zijlijn te blijven staan. Ik wil de handen uit de mouwen steken, met mensen praten over wat er speelt en samen oplossingen bedenken die voor iedereen werken, dat is pas écht politiek, toch?

WAAROM IS GROENLINKS JOUW PARTIJ?

GroenLinks is voor mij de ideale partij omdat zij niet alleen mijn persoonlijke idealen vertegenwoordigen, maar ook abstracte idealen zoals een groene toekomst concreet proberen te maken. Inzet voor duurzaamheid, inclusie en kansengelijkheid vindt ik ontzettend belangrijk, en ik ben blij dat ik daaraan kan meewerken!

HOE ZIET JOUW IDEALE STAD ER UIT?

Mijn ideale stad is een plek waar iedereen als gelijken kan leven, ongeacht afkomst, socio-economische status of voorkeuren. Het is een stad die zich richt op duurzaamheid, en waar mensen zich trots kunnen voelen om daar te wonen. Het is een plek waar openbaar vervoer en fietspaden de norm zijn, en waar de lucht schoon is en de natuur gerespecteerd wordt. Een stad waarin sociale cohesie centraal staat, met gelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en cultuur voor iedereen. Almere voldoet aan een aantal van deze punten, maar als geboren en getogen Almeerder ben ik van mening dat wij als stad er altijd naar moeten streven om beter te zijn.

WAT KAN EN MOET ER NOG BETER IN ALMERE?

Almere heeft zeker potentie, maar er zijn gebieden waar verbetering nodig is. Eén van de prioriteiten is het verder vergroenen van de stad, het bouwen van meer woningen en blijven investeren in de cultuursector. Daarnaast is investering in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur van groot belang om de mobiliteit te verbeteren en de druk op het milieu te verminderen. Dit is een stad die voor heel veel mensen een hoop betekent, en ik ben van mening dat dat gevoel van saamhorigheid als drijfveer kan werken om Almere te blijven verbeteren.

HOE BEREIK JE JOUW IDEALEN HET BESTE?

Om mijn idealen te bereiken, geloof ik sterk in een combinatie van lokale participatie en politieke betrokkenheid. Door actief deel te nemen aan lokale initiatieven en organisaties die streven naar een betere stad, kunnen we positieve verandering op lokaal niveau stimuleren. Tegelijkertijd is het van belang om politieke druk uit te oefenen en te stemmen op partijen die deze waarden hoog in het vaandel hebben staan, zoals GroenLinks. Door deelnemen, kijken, praten en vooral luisteren zie ik veel mogelijkheden.

WAT IS JE GROOTSTE TALENT?

Mijn grootste talent is dat ik altijd probeer om mensen gehoord te laten voelen. Ik luister graag naar wat ze te zeggen hebben en probeer hun gevoelens echt te begrijpen, ongeacht de kwestie. Empathie is voor mij super belangrijk.

WAT IS JE ZWAKKE PLEK?

Ik ben mijn eigen ergste criticus. Ik kan eindeloos kijken naar dingen die ik doe (of schrijf) voordat ik besluit dat iets goed genoeg is.