Verklaring van GroenLinks over ex-wethouder Herrema

Coalitie gaat door

De gemeenteraad van Almere heeft op 14 juni een gesprek gevoerd naar aanleiding van een publicatie in Almere Deze Week. Wethouder Tjeerd Herrema is tijdens deze bespreking opgestapt. De fractie van de PvdA heeft op 14 juni aangegeven het coalitieakkoord nog te steunen en vooralsnog niet uit de coalitie te stappen, maar het definitieve besluit af te laten hangen van gesprekken met coalitiepartners en de PvdA-achterban. Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is gebleken dat de PvdA met voldoende vertrouwen het coalitieakkoord kan en wil uitvoeren. De PvdA blijft zodoende deel uitmaken van de coalitie en gaat op zoek naar een nieuwe wethouder. 

Bovenstaande verklaring van de coalitie is begin deze week in de pers verschenen. Het is het –voorlopige- sluitstuk van een roerige tijd waarin wethouder Herrema in het nieuws kwam ivm een beschuldiging van seksuele intimidatie door een journalist van de krant Almere deze Week. Een onderzoek hiernaar door de Ombudsman is net afgerond. De Ombudsman geeft aan op een aantal punten geen oordeel te kunnen geven, maar dat “(er) op onderdelen onzorgvuldig (is) gehandeld, maar dat op de persoon van de klager gericht (seksueel) intimiderend en provocerend gedrag niet is gebleken.”

Op 14 juni vond er een gesprek in de raad plaats over de kwestie rond Herrema, omdat de PVV een interpellatie had aangevraagd. Nog voordat het Interpellatiedebat begon, kondigde Herrema zijn vertrek aan, omdat hij geen steun meer voelde van de coalitiepartijen. 

GroenLinks krijgt nogal eens de vraag waarom het onderzoek niet is afgewacht alvorens een oordeel over de beschuldiging aan het adres van Herrema uit te spreken. Zoals wij in het debat op 14 juni hebben aangegeven ging het ons niet om de feitelijke inhoud, maar vooral om de reactie van de wethouder op het gebeurde. Het was zijn reactie in diverse gesprekken die hebben plaatsgevonden, op vragen over verstuurde apps, en in contacten met coalitiepartijen die maakten dat ons vertrouwen in Herrema op de proef werd gesteld. De geloofwaardigheid van de wethouder was voor ons in het geding. Tijdens het interpellatiedebat hebben wij als GroenLinks daarom uitgesproken dat Herrema door zijn wethouder-onwaardig gedrag, voor ons niet meer geloofwaardig was.

Het is betreurenswaardig dat het zo allemaal is gelopen. Van (seksueel) intimiderend en provocerend gedrag door Herrema is volgens het onderzoek geen bewijs, waarmee Herrema op dat vlak eerherstel verdient. Het punt van wethouder-onwaardig gedrag blijft echter staan.

We begrijpen dat het afscheid van Herrema de PvdA pijn doet. We zijn tegelijkertijd wel blij dat de PvdA in de coalitie is gebleven en heeft aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe wethouder.