Nieuws gefilterd op Fractie

Keuzes maken

Soms is het moeilijk om keuzes te maken in de politiek, dan lijkt het of er geen geen goede keuze te maken is. Zo is ook het geval met de plannen voor het Cascadepark en Almpere Pampushout.

Lees verder

Jeugdzorg blijft raad zorgen geven

Eerder hebben we hier bericht over de bizarre actie van het College in oktober 2016, waarbij organisaties in de jeugdzorg opgedragen werden de toegang tot de jeugd-ggz en residentiƫle zorg te beperken. Omdat het geld op was volgens de wethouder, zou de gemeente alleen nog maar directe hulp bij crisis, bij een door de kinderrechter opgelegde maatregel of bij een ernstig probleem betalen. In alle andere gevallen moesten kinderen maar langer wachten op behandeling. Een indicatie van de omvang van het probleem kon de wethouder echter niet geven. GroenLinks was hier verbijsterd en boos over en ondertekende met vele andere partijen een motie om dit een halt toe te roepen. Het college gaf aan met voorstellen te zullen komen om de kosten in de hand te houden.

Lees verder

Tussenrapport over Floriade

Floriade

Afgelopen donderdag is er in de politieke markt gesproken over de Floriade. Aanleiding was het verschijnen van een tussenrapport van wethouder Mulder. Een rapport dat in de ogen van GroenLinks concreter en verder is dan het rapport van Veerman, waar we zoals bekend veel kritiek op hadden. Veel punten waar we als GroenLinks achter kunnen staan, zoals vergroening en verduurzaming van de stad, circulaire economie, innovaties in waterbeheer, de jeugdfloriade en het betrekken van bewoners en ondernemers uit de stad.

Maar ook met dit rapport zijn we er nog niet, vindt GroenLinks. Er is nog teveel niet uitgewerkt, de inhoud is nog te weinig innovatief en te weinig gefocused op een mondiaal urgent probleem. GroenLinks heeft voorstellen gedaan hoe wel focus en innovatie aan te brengen. Lees onze inbreng

Lees verder