Nieuws gefilterd op Fractie

Gaan de wijkteams in Almere ten onder aan hun eigen succes?

Begin 2020 zijn we begonnen met het bespreken van het collegevoorstel met betrekking tot de doorontwikkeling van de wijkteams. Deze doorontwikkeling moet de wijkteams klaar maken voor de toekomst. Voor GroenLinks is het belangrijk dat de Almeerders die het hardste hulp nodig hebben, deze zorg makkelijk en dichtbij huis kunnen blijven vinden.

 
Lees verder

Regionale Energie Strategie - Het klimaatakkoord op provinciaal en gemeentelijk niveau

De afgelopen weken hebben in verschillende Flevolandse gemeenten en op provinciaal niveau discussies plaatsgevonden over de Regionale Energie Strategie. Deze plannen zijn onderdeel van de uitvoering van het klimaatakkoord. In eerste instantie wordt er vooral gekeken naar de opwek van energie en bijbehorende infrastructuur. Hoewel GroenLinks natuurlijk blij is dat er eindelijk meer aandacht wordt besteed aan de verduurzaming van de energievoorziening is dit natuurlijk slechts onderdeel van het begin van de energietransitie. 

Lees verder

Keuzes maken

Soms is het moeilijk om keuzes te maken in de politiek, dan lijkt het of er geen geen goede keuze te maken is. Zo is ook het geval met de plannen voor het Cascadepark en Almpere Pampushout.

Lees verder

Jeugdzorg blijft raad zorgen geven

Eerder hebben we hier bericht over de bizarre actie van het College in oktober 2016, waarbij organisaties in de jeugdzorg opgedragen werden de toegang tot de jeugd-ggz en residentiële zorg te beperken. Omdat het geld op was volgens de wethouder, zou de gemeente alleen nog maar directe hulp bij crisis, bij een door de kinderrechter opgelegde maatregel of bij een ernstig probleem betalen. In alle andere gevallen moesten kinderen maar langer wachten op behandeling. Een indicatie van de omvang van het probleem kon de wethouder echter niet geven. GroenLinks was hier verbijsterd en boos over en ondertekende met vele andere partijen een motie om dit een halt toe te roepen. Het college gaf aan met voorstellen te zullen komen om de kosten in de hand te houden.

Lees verder