Algemene beschouwingen

Op 18 oktober om 18:00 zal GroenLinks Almere in de raadszaal samen met de andere politieke partijen haar visie geven op de gemeentelijke begroting voor het komende jaar.

GroenLinks herkent zich goed in deze begroting. Ook omdat we zien dat het coalitieakkoord er goed in is door vertaald. We zijn blij met de extra investeringen in duurzaamheid en het onderhoud en beheer in de stad. Het groen. Maar tegelijk investeren we ook 16 miljoen in het sociaal domein. Hoewel dat veel geld is, blijven we ons wel zorgen maken. Hoe hard we ook werken, het blijft moeilijk om een dossier als de jeugdzorg goed in de vingers te krijgen. Zo zijn we ook positief over het extra geld dat vrijgemaakt wordt om een hogere ambitie te realiseren als het gaat om het bouwen van sociale huurwoningen, maar weten we ook dat daar op termijn nog meer geld naar toe zal moeten. Tenslotte zijn we blij met de extra middelen voor cultuur en dat er een cultuurplan komt.