Willy-Anne van der Heijden

Fractievoorzitter

Ik sta voor een groen en duurzaam Almere, met ruimte voor cultuur, grote en kleine ondernemers

Woont in:
Stad

Beroep:
Manager Hoofdafdeling Vergunningen en Handhaving, dienst Wonen, Gemeente Amsterdam

Wat ik belangrijke onderwerpen vind:
Bewonersparticipatie, Almere groen en duurzaam, kwaliteit van het onderwijs.

Wat ik als raadslid ga betekenen:
In de afgelopen periode heb ik ervoor gezorgd dat er met de steun van de hele gemeenteraad een nota bewonersparticipatie is aangenomen, met daarin veel invloed voor bewoners op plannen. We krijgen echter steeds weer klachten dat de gemeente bewoners alleen informeert en verder voor het blok zet. Ik ben ervoor om bewoners maximale invloed te laten uitoefenen. Laat ze zelf hun plannen vormgeven en laten we als raad het aandurven die plannen dan ook gewoon goed te keuren.

Wat ik verder nog kwijt wil:
Ik vind bewonersparticipatie belangrijk: dat bewoners ook echt invloed kunnen uitoefen op plannen in hun direct omgeving. Verder strijd ik voor Almere als groene en duurzame stad, de reden dat de meeste Almeerders naar deze stad zijn getrokken. Ook onderwijs vind ik een belangrijk thema. De kwaliteit van veel scholen in Almere moet echt beter.