Willy-Anne van der Heijden

Fractievoorzitter

De komende periode gaan wil ik dat we als GroenLinks ons concentreren op het oogsten van wat we op het gebied van duurzaamheid allemaal hebben geïnitieerd. Daarnaast hebben we aandacht voor het Sociaal domein, zoals de jeugdzorg, en voor kunst en cultuur. Als we in het college komen, zijn dit de items om voor te gaan.

Willy-Anne van der Heijden is een bekend gezicht bij GroenLinks en in de gemeenteraad. Sinds 2002 is Willy-Anne actief in de raad waarbij zij tot maart 2013 ook de vice-voorzitter van de raad en voorzitter van het presidium. Sinds 2013 is Willy-Anne de fractievoorzitter van GroenLinks Almere.

Willy-Anne voert haar raadslidmaatschap uit naast haar baan als manager Woon-en Werkklimaat (Wonen, Economie, Milieu, Cultuur) bij de gemeente Amersfoort. Cultuur is in de raad van Almere een van de speerpunten van WIlly Anne.