WAAROM IS GROENLINKS JOUW PARTIJ?

Ik maak me zorgen om ongelijkheid en om klimaatverandering. En GroenLinks strijdt voor een eerlijke samenleving en een leefbare aarde.

HOE ZIET JOUW IDEALE STAD ERUIT?

Mijn ideale stad is een mix van veel hoogbouw en groen en weinig auto's. Boven in plaats van naast elkaar wonen is efficiënt qua ruimte. Het is dan ook een noodzaak om de woningcrisis aan te pakken. 

Het bijkomende voordeel is dat iedereen snel met het openbaar vervoer kan reizen omdat trein en bus altijd dichtbij zijn. En vanwege de hoge bevolkingsdichtheid is er een ruim aanbod van leuke winkels, restaurants en culturele instellingen. Het is daarmee een bruisende stad. 

Verder wordt er lokaal voedsel gekweekt en verkocht, en worden er geen dieren gebruikt voor het produceren van ons eten en onze spullen.

WAT KAN EN MOET ER NOG BETER IN ALMERE?

De ruimte in Almere moet slimmer benut worden, zoals ik hierboven omschrijf. Verder wil ik dat iedereen in de stad een passend huis kan betalen én krijgen, en de basisvoorzieningen zoals boodschappen, zorg en energie kan betalen. En dat zonder veel administratieve rompslomp. 

HOE BEREIK JE JOUW IDEALEN HET BESTE?

Door na te gaan wat je bereikt met een maatregel. Veel maatregelen bereiken hun doel niet of zorgen juist voor een ongewenst effect. Dat zie je bijvoorbeeld met afval. Betalen per weggegooide zak lijkt te zorgen voor minder afval, maar kan ook dumpingen als gevolg hebben.

Vaak zijn maatregelen al in andere gemeentes geprobeerd of wetenschappelijk onderzocht, laten we die kennis gebruiken. 

WAT HEB JIJ AAN HET EIND VAN JE TERMIJN (HOPELIJK) VOOR ELKAAR GEKREGEN?

Ik hoop de raadsleden en fractieassistenten goed ondersteund te hebben zodat zij zich voor de de GroenLinksidealen kunnen inzetten.

WAT IS JE GROOTSTE TALENT?

Ik win vaak bij het spel Cards against Humanity - of tenminste bij vriendengroepen met een goed gevoel voor humor.

WAT IS JE ZWAKKE PLEK?

Ik ben te perfectionistisch, denk altijd eerst aan anderen in plaats van aan mezelf.. nou ja, je kent het wel.